Fri frakt på beställningar över 2000kr ex moms                              Kundtjänst: 010-150 20 80                                 Betalningsalternativ

Fri frakt på beställningar över 2000kr ex moms                              Kundtjänst: 010-150 20 80                                 Betalningsalternativ

Miljön

Vi tar vårt ansvar för miljön på stort allvar. Flera av produkterna vi säljer är tillverkade av återvunnet material och vi försöker alltid informera om vilka av produkterna är återvinningsbara eller nedbrytbara. Genom att erbjuda ett brett sortiment av kartonger hjälper vi till med att minska mängden avfall samt att minska behovet av onödig utfyllnad. De flesta av våra förpackningar kan användas vid flera tillfällen och vi uppmanar våra kunder att köpa starkare wellpappkartonger som är konstruerade för att klara av slag och stötar under transporter.

 

FSC-kompatibla pappförpackningar

 

Wellpapp produceras helt med förnybara råvaror. Pappret tillverkas av barr- och lövmassa samt med återvunnen wellpapp och kommer oftast från FSC skogsbruk. Idag återvinns ca 98% av all wellpapp i Sverige och är därför en värdefull råvara hos de svenska pappersbruken, varav 75% används för tillverkningen av nya wellpapplådor. Wellpapp är ett miljövänligt alternativ som är 100% nedbrytbar.

 

Genom att återvinna 1kg papper minskar vi koldioxidutsläppen med 1,5kg, och tillverkningen av 1kg tidningspapper från återvunnet papper minskar man energiåtgången med 70%. Hälften av all råvara till papper och kartong i världen är returpapper.

 

Läs mer: www.fsc.org

 

 

Reach compliance: Gäller våra wellpapplådor samt bubbelplast.

 


Reach är en förordning för Europeiska unionen, som antagits för att förbättra skyddet av människors hälsa och miljön från risker som kan förorsakas av kemikalier, samtidigt som den ökar konkurrenskraften inom EU:s kemikalieindustri. Den främjar även alternativa metoder för en farlighetsbedömning av ämnen för att minska antalet djurförsök. Reach står för registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier. Förordningen trädde i kraft den 1 juni 2007.

 

För att uppfylla kraven i förordningen måste företag identifiera och hantera de risker som är kopplade till de ämnen de tillverkar och saluför inom EU. De måste uppvisa för Echa hur ämnet kan användas säkert, och de ska meddela tillämpliga riskhanteringsåtgärder till användarna.

 

Läs mer på: www.echa.eu

 

           

Det ska vara snabbt & enkelt att handla online