hur tillverkas wellpapp

Hur tillverkas wellpapp?

Wellpapp är världens mest använda förpackningsmaterial. Men det är inte många som har koll på att det tillverkas av förnyelsebart material och dessutom är 100% återvinningsbart. Wellpapp är ett vanligt material som de flesta stöter på i sin vardag. Det används främst vid tillverkning av förpackningar som lådor och annat emballage, som sedan används mest […]