Hur tillverkas wellpapp?

hur tillverkas wellpapp

Wellpapp är världens mest använda förpackningsmaterial.

Men det är inte många som har koll på att det tillverkas av förnyelsebart material och dessutom är 100% återvinningsbart. Wellpapp är ett vanligt material som de flesta stöter på i sin vardag. Det används främst vid tillverkning av förpackningar som lådor och annat emballage, som sedan används mest inom transport och industri. Wellpapp har flertalet positiva egenskaper utöver att det finns i en mängd olika varianter och storlekar. Det är ett tåligt och starkt material som samtidigt är stötdämpande och flexibelt. Det är utan tvekan det optimala materialet att frakta dina varor i. Wellpappens popularitet gör det till världens mest använda förpackningsmaterial, vilket skapar stora möjligheter för variation och anpassning efter syfte. En stor del av wellpapp-produktionen består av att skapa kundanpassade wellådor, exempelvis genom måttbeställda lådor eller postemballage med tryck. Trots att wellpapp är ett så populärt material vet inte många hur det framställs – så hur tillverkas wellpapp?

Hur tillverkas wellpapp?

Wellpapp tillverkas av pappersmassa som antingen utvinns ur barr- och björkskog, som är en förnyelsebar råvara, eller av återvunnen wellpapp. För att skapa wellpapp från träd utvinns sulfatmassa genom att lösa upp träet med hjälp av hög temperatur och vitlut. Massan som utvinns går vidare i processen genom att tvättas, pressas och torkas för att bli papper. Pappret används sedan för att skapa olika typer av material, bland annat wellpapp och kartong. Hur tillverkas wellpapp från återvunnet material? Jo, för att skapa wellpapp från återvunnet material löses den återvunna wellpappen upp i vatten för att skapa pappersmassa som sedan går igenom samma process. Vanligtvis bleks inte massan, vilket ger wellpappen dess karakteristiska bruna färg. Om massan bleks och görs vit, kan det användas för att exempelvis skapa lådor med vit insida eller vit utsida.

Tillverkning av wellpapp går sedan vidare till att två plana skikt papper limmas ihop med ett vågigt papper emellan. Det plana pappret kallas liner och det vågiga pappret kallas fluting. Wellpapp tillverkas i olika tjocklek beroende på hur många skikt av vågigt papper det har och brukar därför benämnas som en ”sandwichkonstruktion”. Wellpapp med endast ett vågskikt skapar en flexibel enkelwell, två vågskikt skapar en tåligare dubbelwell och tre vågskikt skapar en otroligt stark trippelwell.

Miljöperspektiv

En av de stora fördelarna med wellpapp är att det är ett material som går att återvinna till 100%. I Sverige återvinner vi ca 98% av alla förpackningar i wellpapp. Cirka 75% sedan går vidare för att användas i tillverkningen av ny wellpapp. Limmet som används vid tillverkning av wellpapp baseras huvudsakligen på majsstärkelse som är giftfritt, vattenlösligt och dessutom 100% biologiskt nedbrytbart. Eftersom wellpapp tillverkas i så bred utsträckning gör detta att produktionen av wellpapp blir mer och mer effektiv och därmed kontinuerligt minskar sin miljöpåverkan. Hos Davpack finns ett brett sortiment av miljövänliga förpackningar som till stor del tillverkas av återvunnet material.

 

Vad är skillnaden mellan wellpapp och kartong?

Kärt barn har många namn! Det är inte helt främmande att kalla wellpapp och kartong för samma sak, trots att det egentligen inte är det. Den största skillnaden mellan kartong och wellpapp är att wellpapp består av minst tre lager papper, medan kartong består av flera skikt av plant, tunt papper. Därför ser tillverkningen av kartong ut på liknande sätt som wellpapp, förutom i slutskedet av produktionen då inget vågigt papper inkluderas. Kartong och kartonglådor är precis som wellpapp också ett populärt material inom transport och industri, men används även för att skapa mer nätta förpackningar som askar och presentlådor.