Fri frakt på beställningar över 2000kr ex moms                                                                                 Kundtjänst: 010-150 20 80

Fri frakt på beställningar över 2000kr ex moms                                                                                 Kundtjänst: 010-150 20 80

Förteckning av processaktiviteter

 

Dataprocesstyp Syfte Tredjepart Risknivå Säkerhetsåtgärder och samtycke (om behov finns) Raderingspolicy
1. Cookies på vår websida, länkat till Google Analytics, Google 360, Criteo, Adroll, Wired Marketing (se vår cookie policy) Aggregerad kund- och beteendeanalys för att förbättra websida och innehåll och riktadprofilering. Tredjepartsskript är tillämpad på websidan för Google, Criteo, Adroll och Wired Marketing. Låg Cookies är inte personligt identifierbara via gränssnitten. En policy för dataskydd / cookie med underförstått samtycke finns på plats. Uppgifter som samlas in är endast för behandling av transaktioner, och därför inte av känslig personlig natur. Remarketing cookies är satta till 30-90 dagar. Analytics är satta till 26 månader.
2. Kontaktinformation gällande transaktioner, namn, yrketstitel, telefonnummer, e-mailadress. Med syfte att slutföra transaktionen, inkluderat leverans via tredje part. Processa order, förfrågningar och kundleveranser. PostNord, Schenker, DHL, UPS, direktlevernsleverantörer. Låg Informationsutbytet är begränsat till att fullgöra transaktionen. Våra leveransvillkor inkluderar relevant dataskydd. Data är inte av känslig personlignatur och används enbart i syfte att genomföra transaktionen. Efter transaktionen är genomförd, förutom när det krävs för redovisning- eller legala anledningar.
3. Betalningsinformation För att slutföra transaktioner Six Payment Services Låg Kortdata är krypterad och lagras inte i våra system. Six Payment Services följer strikta säkerhetsrutiner. Data är enkom för transaktionssyfte. Inte applicerbart, data sparas inte.
4. Förfrågningar på kunder baserat på transaktionshistorik för att extrudera namn och e-mailadress för e.mailmarknadsföring. Både manuell- och automatiserad process. Informera kunder om produkter, kampanjer, leveransbesked och påminnelser. Wired Marketing Låg Data är bara processad för kunder som har gett sitt samtycke och blivit informerade om vår integritetspolicy. Dataprocessering är begränstat till godkända användare. Processering är loggad och lagrad i en skyddas mapp med begränsad tillgänglighet. Inom 30 dagar av kampanjen / levende register är lagrat säkert i Wired Marketingsdatabas med syfte att sköta samtycke och icke-samtycke. Våra villkor inkluderar relevant dataskyddspolicy.
5. Fullgöra kundförfrågningar, användning av kontaktinformation försedd via online chat. För att fullgöra kundförfrågningar eller följa upp förslag och offerter för att säkerställa att kunden har all- och rätt infrmation och lösning. Intercom Låg Informationsutbytet är begränsat till att fullgöra transaktionen. Våra leveransvillkor inkluderar relevant dataskydd. Data är inte av känslig personlignatur och används enbart i syfte att genomföra transaktionen. Inom 9 månader, förutom när det krävs för redovisning- eller legala anledningar.
6. Förfrågningar på kunder baserat på transaktionshistoria för att extrtudera kontaktinformation för kontobearbetning av vårt säljavdelning. För att tillgodose rätt support och etablera kontakt där det fodras.   Låg Data är bara processad för företagskunder (inte privatpersoner) för att stödja transaktioner eller under legitima intressen att erbjuda företag med vedertaget behov eller troligt framtida behov av emballage lösningar. Borttages och återprocessas var 12:e månad eller tidigare.
7. Ratioform cube extrahera kunder, kontakter och transaktioner. Koncern rapporteringsprocess Ratioform (moderbolag) Låg Process för rapporteringsskäl under legitima intressen, och för att stödja finansiell redovisning och rapportering. Ratioform delar samma TAKKT Dataskyddsguide som Davpack. Efter 6 år eller vad som krävs av lag och förordningar.
8. Arbetsfiler för offerter och erbjudanden Producera skräddasydda och leverantörsarragemang. Behålla dokumenterad referenspunkt för komplexa order.   Låg Dokumenten är lagrade i låst dokumentskåp. Data är inte av känslig personlignatur. Dokumenten rensas om kunden inte lagt en order under de närmaste 2 åren.
9. E-mails i Outlook Generel företagskommunikation för förfrågningar och transaktioner. Ej processat för marknadsföringskampanjer. Microsoft (Office 365 hosted) Medium Processat för transaktionssyfte, eller under legitimt intresse att bearbeta kunder, leverantörer och tredjeparts förfrågningar och kontakter. Konton är skyddade med lösenord, tillhandahållet av Microsoft. Efter 48 månader eller vad som krävs av lagar och regler.
10. Affärssystem. Kontaktinformation, offerter, namn, telefonnummer, e-mail adress, adress. Med anledning av fullfölja transaktioner. Hantera order, offerter, leveranser, kunddata, presumtivakunder, fakturering och fullfölja transaktioner. Microsoft AX Låg Skyddat på server hos moderbolaget (Ratioform) uppkopplat med VPN med lösenord. Enligt gällande lagar och regelverk.